v auguste 2021 sa uskutočnilo letné sústredenie Karate kata camp 2021 v Trenčíne. Sústredenia sa zúčastnil Mirio Manini 8. dan z Talianska, Branislav Zubričaňák 6.dan. Sústredenie sa uskutočnilo v Trenčíne v Magnus hotel. Sústredenia sa zúčastnili viacerí pretekári z Trenčína a iných klubov zo Slovenska. Počas sústredenia pretekári trénovali kata Ohan Dai, Ohan, Anan Dai, Chatan yara Kushanku a kata Suparinpei… Veľká vďaka patrí medzinárodnému trénerovi mr. Mirio Maninnini 8.dan.