Dňa 19-20.marca 2022 sa uskutočnila medzinárodná súťaž karate 🥋 : Grand Prix Croatia 2022 v meste : Samobor ( Chorvátsko 🇭🇷 ). Súťaže sa zúčastnili karatisti z Karate klub Ekonóm Trenčín a ŠKK Prievidza. Súťaže sa zúčastnilo 28 krajín a reprezentácií.

Výsledky pretekárov :

🥉 Simona Mišejová ( kata juniorky ) ŠKK Prievidza

🥉 Adela Vlasáková ( kumite juniorky – 53 kg ) KK Ekonóm Trenčín

🥉 Lucia Mrázová ( kumite juniorky – 48 kg ) KK Ekonóm Trenčín

11.miesto : Viktória Kadelecajová ( kata kadetky ) KK Ekonóm Trenčín

13.miesto : Laura Líšková ( kata juniorky ) ŠKK Prievidza

15.miesto : Nina Knazovčíková ( kata juniorky ) KK Ekonóm Trenčín