Karate kata camp v Slovinsku sa uskutočnil od 14 do 16.08.2020 v meste Kranjska Gora, karate camp viedol p. Mirio Mannini 8.Dan, karate campu za Slovesnko a mesto Trenčín sa zúčastnili Branislav Zubričaňák 6.Dan, Klaudia Mičková 3.Dan a Michal Soukup 3.kyu. Karate camp bol zameraný na cvičenie kata Shito ryu a Shotokan. Veľká vďaka patrí majstrovi pánovi Mirio Maninnimu 8.dan za super vedený cvamp.